Back to overview

托盘转换夹 T451W/180

360° 旋转 无限位 - 额外加带一对辅助叉用于倾倒各类箱形容器 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:

下载PDF数据表单
型号编号
载荷能力

kg
载荷中心

mm

A
mm

B
mm

E1
mm

D1
mm

G1
mm

E2
mm

D2
mm

G2
mm
Md 扭矩 ∆-P=125bar

Nm
每旋转一圈所需液压油量

ltr.


ISO

V
mm
失载距
Z
mm
重量大约

kg
价格

人民币
options 计算
(货物)承载能力
1,5T451W/180 1.250 500 540-1.720 970 125 45 1.200 125 45 1.200 6.013 7,6 2B 267 431 678 根据询价
1,5T451W/180 1.250 500 530-1.930 1.200 125 45 1.200 125 45 1.200 6.013 7,6 2B 267 425 694 根据询价
2T451W/180 2.000 500 560-1.860 1.130 150 50 1.200 150 50 1.200 7.700 9,7 2B 285 437 905 根据询价
2T451W/180 2.000 500 560-2..060 1.330 150 50 1.200 150 50 1.200 7.700 9,7 2B 285 432 920 根据询价
2T451W/180 2.000 500 560-1.860 1.130 150 50 1.200 150 50 1.200 7.700 9,7 3B 285 437 905 根据询价
2T451W/180 2.000 500 560-2..060 1.330 150 50 1.200 150 50 1.200 7.700 9,7 3B 285 432 920 根据询价
3T451W/180 2.500 500 560-1.860 1.130 150 50 1.200 150 50 1.200 8.950 11,3 3B 333 423 1.083 根据询价
3T451W/180 2.500 500 560-2..060 1.330 150 50 1.200 150 50 1.200 8.950 11,3 3B 333 419 1.102 根据询价
主意:只提供ISO(安装)等级 »B« 的悬挂。
注意:容器四周应布有足够叉孔
可提供带侧移功能的型号 T491W/180 (须加价)

产品说明:

托盘转换夹T451W/180额外加代的一对辅助叉使其区别于一般的托盘转换夹T451,用于简单、安全地倾倒可用托盘搬运的容器,如板条箱等。


产品特点:

  • 视野良好
  • 结构坚固
  • 360°旋转
  • 两对货叉组及额外加带的一对辅助叉,使搬运更安全
  • 可提供侧移型

联系人

在这里可以找到您所需的正确联系人。

寻找联系人

联系我们

如有对我司叉车属具的问询,欢迎致电联系我司。

周一至周五 8:00 – 17:00

产品询价

*必填项目


下载产品手册